Staneš-li se spolutvořitelem, a tím, kdo  začne pracovat pro Zemi, pak věz, že o Tebe bude vždy postaráno.

PŘIHLÁŠKA 

ročník 2018