Krystalová škola

Probuzení krystalické paměti


"Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat".
Francis Bacon

Adršpach 25. - 27. 8. 2017

AKCE  "PROBUZENÍ KRYSTALICKÉ PAMĚTI"


"Země mění nás a my měníme Zemi"
Martina Vaverková

Krystalická paměť je uložená v nás samotných a přírodě. Díky vědomému spojení se Zemí a prací s krystaly dochází k aktivaci individuální krystalické paměti, a zároveň k probuzení paměti míst.
Můžeš být u tohoto procesu probuzení sebe sama i míst, které mají specifickou krystalickou paměť a mají nám co předat.
Jakmile dostatek lidí dosáhne opět stavu napojení na svou přirozenost a přírodu, lze pomoci i životu na Zemi a jeho kvalitě.
Toto je práce nejen pro nás, ale i další generace!

Chci se přidat k této akci

Každý, kdo se rozhodne pracovat pro Zem je důležitý
Pomůžeš sobě a zdrojům na Zemi
Zlepší se Ti vztah k sobě a svému okolí
Naučíš se pracovat s krystaly a zemskou energií
Staneš se vlastním učitelem, probudíš svou sílu a intuici

"Krystaly jsou živé bytosti počátku stvoření"
Nikola Tesla

Probuzení krystalické paměti

Chci probudit svou krystalickou paměť

"Být tou nejlepší verzí sebe sama zde na Zemi je největší výzvou, a nejkrásnějším dobrodružstvím Tvé duše.
Je to však Tvé tělo, které Ti to umožňuje..."PROGRAM AKCE PROBUZENÍ KRYSTALICKÉ PAMĚTI:

Pátek - meeting účastníků u vchodu do Adršpašských skal v 18:15 hod., kdy už se nehradí vstupné a parkovné (přečtěte si odkaz), naladění se na místo, relaxace, meditace, usazení se do místa a svého těla. Předání info na další dny.
Sobota - výuka technik pro seberegeneraci se Zemí, výlet na silová místa, tento den je věnován tělu a energetickému systému, regeneraci a napojení.
Neděle - práce s probuzením vědomí kamenů a krystalické paměti.
Pondělí - regenerace, v 10 hod. Závěrečný kruh u vchodu do skal, odjezd.

Chci se přihlásit


UBYTOVÁNÍ, STRAVA:

http://www.skalyadrspach.cz/ubytovani-a-moznosti-stravovani/

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám dle svého výběru
Stravu doporučuji velmi lehkou a výživově hodnotnou, především ovoce, zelenina, ořechy, semínka, křehký chléb, hodně vody.
Maso není doporučeno, alkohol a jakékoli jiné omamné látky zakázány!!!


OBCHODNÍ PODMÍNKY:

1) Je třeba se co nejdříve registrovat prodávajícímu, kterou je Martina Vaverková, IČ 68616821, podnikající dle podnikající dle živnostenského zákona se sídlem Kovalovice 193; 664 06 Viničné Šumice.

2) Registrací se rozumí přihláška na email: martina@obnovaenergie.cz a úhrada 50% zálohy v hodnotě 2.500,- Kč na číslo účtu 216795893/0600, v.s. je váš telefon

3) Registrací na akci emailem, či objednávkovým formulářem na www.obnovaenergie.cz se kupující závazně hlásí na akci "Probuzení krystalické paměti". Odeslaná registrace - objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu lektorné a průvodcovství na akci a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro tuto akci.

4) Záloha je nevratná.

5) Doplatek kurzovného proběhne nejpozději k 1. 6. 2017 na tentýž účet, opět v hodnotě 2.500,- Kč. Od tohoto data již není možné storno, proto svou účast vědomě zvažte.

6) Tato akce nenahrazuje kvalifikovanou lékařskou ani psychoterapeutickou péči.

7) Účastník bere na vědomí, že může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení a je jen plně na jeho uvážení a osobní zodpovědnosti, se akce účastní. Jelikož se jedná o hlubokou práci se sebou, je třeba absolvovat celý program. Pokud se účastník rozhodne přerušit, je to jeho osobní zodpovědnost a nemá nárok na vrácení kurzovného.

8) Účast na akci je určena zdravým jedincům, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

9) Organizátor - lektor Martina Vaverková, IČ 68616821 nenese žádnou odpovědnost za případná zranění, úrazy či jakákoli jiná fyzická či psychická poškození účastníků, které by mohlo vzniknout nesprávným pochopením instrukcí, či jejich nedodržením.

10) V každém případě je nutné dodržovat doporučení vlastního lékaře a brát ohled na svůj fyzický a psychický stav a své možnosti a omezení.


Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 25. 3. 2017


Vzpomeň si, že víš, proč jsi tu...

Chci se přihlásit


POKUD CHCETE TUTO AKCI PODPOŘIT FINANČNĚ, MŮŽETE TAK UČINIT FORMOU DARU na:
216795893/0600, nutné uvést text DAR


Úvod | Aktuální ročník | Související akce | Zakladatelka školy | Videa | Články| Zkušenosti | Přihláška / Kontakt
© Krystalová škola | Web: www.krystalovaskola.cz | E-mail: martina@krystalovaskola.cz | Telefon: 776 33 66 36
Pro použití jakéhokoliv obsahu z těchto stránek kontaktujte prosím autorku, Martinu Vaverkovou.