Jsme otroky rodinných programů?

Blokády a posuny jednotlivých obratlů mohou způsobovat zdaleka nesouvisející problémy
vnitřních orgánů a psychických potíží, ale jak víme,v lidském těle a vše souvisí se vším !
Začneme od základu, od spodní části páteře, která souvisí s naší vlastní pevností a silou.
Kostrč a křížová kost a jejich stav nám odráží naši schopnost přenést se přes křivdy a vzdory z
dětství, překročit „rodinné zátěže“.
Potíže v této oblasti vznikají, když nemáme vlastní směr, a opakujeme podvědomě vzorce chování
a návyky, které jsme přejali od našich předků a nejsme schopni zvládat „břemeno, které nám bylo
naloženo“, anebo také, které jsme na sebe vzali. To PROČ je třeba zkoumat!
Stav naší páteře a vnitřních orgánů je také ovlivněn tím, jak moc jsme ukotveni ve vlastním těle.
Tomuto ukotvení se také říká uzemění.
Jakmile nemáme uzemění,nejsme přítomni ve vlastním těle, a tudíž ani ve vlastním životě,
naše tělo nám dává najevo různými poruchami, že je „něco“ špatně. Například studené ruce a nohy,
pokles vitality, blokády páteře,úzkosti, denním snění bez schopnosti něco dotáhnout do konce,
závislosti, depresivní stavy, vztahové a komunikační obtíže a mnohé další signály patří do potíží s
uzemněním
Uzemění není nic jiného,než vnášení naší opravdové identity,našeho vyššího, moudrého Já vědomě
do těla. Tělo, které je takto posilováno a je si vědomo samo sebe (vtělené vědomí sama sebe) může
jít svou vlastní cestou beze strachu!
Pouze když jsme pevně nohama v zemi, nejen na Zemi,
začínáme jít svou vlastní cestou,cestou duše.
Jedním způsobem, JAK prozkoumat své tělo zevnitř, a podívat se na souvislosti mezi stavem naší
páteře, a začít jít svou vlastní cestou díky uzemění je práce s drahými kameny, a vnitřní prací.
Vhodný kámen pro práci s uzeměním a směrováním je Hematit, který nejen že pracuje s naší krví
( krev-předkové), ale také v další rovině napojuje právě na zem, a napomáhá našemu uzemění.
TOMUTO TÉMATU SE KOMPLEXNĚ BUDEME VĚNOVAT

ZDE:

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie